Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ, ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ...


ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ, 
ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ «ΓΣΣΕ» ή «Μ»ΚΟ

ΔΤ 29/07/2011Είναι γνωστές οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν από την πολιτική - κομματική εξουσία, για την μεταβολή σε πατερίτσες τους και χειραγώγηση του «Συνδικαλιστικού Κινήματος»:Προνόμια στους «συνδικαλιστές», ισόβιες αποσπάσεις, απρόσκοπτη καριέρα, απόλυτος κομματισμός κτλ..
Για τον αφοπλισμό Ενώσεων των Καταναλωτώνακολουθείται άλλη διαδικασία, σε αυτήν εντάσσονται:
-Η δημιουργία διορισμένων αλλά … ανεξάρτητων αρχών που προσπαθούν να αφαιρέσουν το αντικείμενο δράσης, από τους Συλλόγους των Πολιτών. Όπως ο περιβόητος«Συνήγορος του Καταναλωτή» που υποτίθεται ότι χειρίζεται καταγγελίες των καταναλωτών (διαβιβάζουμε …). Βέβαια ο εν λόγω «συνήγορος» αποφεύγει συστηματικά να έλθει σε ρήξη με τους μεγάλους προμηθευτές (πολυεθνικές, πολυκαταστήματα κτλ). Αν κάποτε το έπραξε, ας μας ενημερώσει.
-Η δημιουργία και επιδότηση ανύπαρκτων «Μ»ΚΟ.
-Η προσπάθεια αστυνόμευσης, και φακελώματος των μελών, των Ενώσεων Καταναλωτών και υποχρέωσή τους σεχρονοβόρες πολυδάπανες και εξοντωτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.
-Ο χουντικός θεσμός της «πιστοποίησης» των Ενώσεων Καταναλωτών, που επιδιώκει να καταργήσει το δικαίωμα της Συλλογικής Αγωγής, που μπορεί να στραφείεναντίον ξένων πολυεθνικών, πολυκαταστημάτων, εργολάβων, διοδίων και Υπουργικών Αποφάσεων (εκκρεμούν 2 συλλογικές αγωγές του ΙΝΚΑ) - σαν να ζητά δηλαδή η «ΓΣΣΕ» να την πιστοποιήσει ο ΣΕΒ.
Με βάση τα παραπάνω, η Κυβέρνηση επιδιώκει μεταξύ των άλλων, οι Ενώσεις Καταναλωτών να παρουσιάζουν ετήσιες εισπράξεις από 30.000 έως 50.000 ευρώ (sic) και να «πιστοποιούνται» από υπαλλήλους του Υπουργείου και από τον κρατικό «Συνήγορο του Καταναλωτή» (τον οποίο το ΙΝΚΑ δεν αναγνωρίζει και έχει ζητήσει την κατάργησή του) και, αυτά τα κρατικά όργανα, να έχουν ελεύθερη πρόσβαση !! στα βιβλία των Ενώσεων (πρακτικά, συνελεύσεις, κατάλογο μητρώο και στοιχεία αναλυτικά μελών) κτλ..
Το ΙΝΚΑ ξεκαθαρίζει ότι δεν θα δεχτεί (ούτε λόγω Μεσοπρόθεσμου και Εφαρμοστικού) την κατάργηση στοιχειωδών Δημοκρατικών Δικαιωμάτων των πολιτών - καταναλωτών νόμιμης αυτοπροστασίας, την αναβίωση του Συνδικαλιστικού της Ασφάλειας της Χούντας (ούτε σε open government εκδοχή), και αν η Κυβέρνηση επιμείνει θα προσφύγει στην Εθνική Δικαιοσύνη και στα Διεθνή Δικαστήρια. Απλά θα παρεισφρήσει ισόχρονη αδρανοποίησή μας.
Αν, η πολιτική - κομματική εξουσία αποφασίσει, να ασκήσει πολιτική υπέρ του καταναλωτή, πρέπει καταρχήν να κάνει μια καλή αυτοκριτική, να κοιταχθεί στον καθρέπτη. Έπειτα να καταργήσει αμέσως όλες τις «Ανεξάρτητες Αρχές» και τη χρηματοδότηση ανύπαρκτων «Μ»ΚΟ και να δώσει ένα μικρό μέρος από αυτή τη σπατάλη για τα στοιχειώδη έξοδα των Ενώσεων Καταναλωτών. Την προκύπτουσα διαφορά να τη διαθέσει για την κάλυψη του Δημόσιου Χρέους.
Σε κάθε περίπτωση, έχουν αρνηθεί όλες οι κυβερνήσεις, οι ενισχύσεις των Ενώσεων Καταναλωτών να προέρχονται από το τέλος της διαφήμισης, από εμάς τους ίδιους δηλαδή. Γιατί άραγε ;
 Οι Ενώσεις Καταναλωτών είναι οι μόνες ειλικρινείς και εθελοντικές που έχουν ανταποδοτική προσφορά στην κοινωνία, με την επίλυση των καταγγελιών που διαχειρίζονται, με πλήρη ανιδιοτέλεια των μελών τους και χωρίς κανένα όφελος ή αντιμισθία.