Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012

Οδηγία συνημμένων


Οδηγία συνημμένων

Οι πολίτες που παραδίδουν συνημμένα, με κάποιο έγγραφο, στο Δημόσιο –η και σε ιδιώτες- πρέπει να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες, για να αποφύγουν κινδύνους που αναφέρουμε στο τέλος του κειμένου. Κυρίως όταν πρόκειται για πρόσληψη, ανάθεση εργολαβίας, αμοιβή και συμμετοχή σε διαγωνισμό:
1.Να μονογράφουν το συνημμένο, πριν το παραδώσουν, σε κάποια γωνία του  και στις δύο πλευρές. Αν το συνημμένο έχει κείμενο μόνο στη μπροστινή  πλευρά, να διαγράψουν την πίσω κενή σελίδα και πάλι να υπογράφουν.
2. Μετά την μονογραφή να φωτοτυπούν και στις δύο όψεις το συνημμένο και να κρατούν το αντίγραφο
3.Να αναφέρουν, αριθμητικώς και ολογράφως, στο κυρίως έγγραφο τον αριθμό των συνημμένων πχ «συνημμένα 5 (πέντε)» ή καλύτερα να αναφέρουν εκτός από τον αριθμό και αναλυτικά τι αφορούν τα συνημμένα. Και βέβαια να κρατούν αντίγραφο του κυρίως εγγράφου με τους αριθμούς πρωτοκόλλου και σφραγίδες.
4.Αν με οποιοδήποτε τρόπο κάποιο συνημμένο «χαθεί», ή «αντικατασταθεί» με άλλο (ακόμα ακριβώς όμοιο) που δεν είναι υπογεγραμμένο στις γωνίες, ή παραποιηθεί, ο πολίτης θα πρέπει αμέσως να καταγγείλει το γεγονός στον Εισαγγελέα και να μην δεχτεί οποιαδήποτε «πρόταση για συναλλαγή», ή «νουθεσία», από τον οποιονδήποτε. Τέλος  να κοινοποιεί την μήνυση στη Διοίκηση ή στο Υπουργείο που υπάγεται η υπηρεσία που κατέθεσε το έγγραφο με τα συνημμένα.Έχοντας κρατήσει αντίγραφα των συνημμένων με την υπογραφή του ο πολίτης αποτρέπει τον οποιονδήποτε για ενέργειες σε βάρος του, και αν αυτές συμβούν, μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Μας έχουν φτάσει καταγγελίες στο ΙΝΚΑ :
  • Αφαίρεσαν συνημμένα για να ισχυριστούν ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις είτε για να μην πληρώσουν (Δημόσιο ή Ιδιώτης) είτε για να ωφεληθεί άλλος που «είχε καταθέσει τα χαρτιά πλήρη».
  • Παραποίησαν συνημμένο –για τους ίδιους λόγους- ισχυριζόμενοι ότι την παραποίηση πραγματοποίησε ο αιτών πολίτης. Κατόπιν εκβίασαν τον πολίτη να παραιτηθεί από το αίτημά του, για να μην τον οδηγήσουν στον εισαγγελέα – έτσι βέβαια επωφελήθηκε ο «επόμενος με τα κανονικά χαρτιά».

Τέτοιες περιπτώσεις, διευκρινίζουμε, ότι είναι σπάνιες, αλλά αν συμβούν μπορεί ο πολίτης να χάσει τα ωφελήματα από νόμιμα δικαιώματά του, ή ακόμα, να ταλαιπωρηθεί  με δικαστικές διαμάχες.

Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στείλτε μας την καταγγελία σας, τις απόψεις σας, ή την διάθεσή σας για κοινό αγώνα (με βάση την διακήρυξή μας). 
 ΣΤΟ ΦΑΞ ΤΟΥ ΙΝΚΑ/ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, 00302103633976 ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ,  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 
 Με την ένδειξη "για το ΝΟ2ID"