Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Συμπληρώνοντας το έγγραφο που ακολουθεί, αφού πρώτα το αντιγράψετε με copy - paste θα πρέπει να σταλθεί στις αρμόδιες εταιρίες-οργανισμούς  (Τράπεζες, Εφορίες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Κινητή Τηλεφωνία, Κλινικές-Νοσοκομεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες ύδρευσης κλπ) κρατώντας αποδεικτικό στοιχείο αποστολής και στη συνέχεια να σταλθεί ένα αντίγραφο στο Ινστιτούτο Καταναλωτών και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων στους αριθμούς φαξ που αναγράφονται στο κείμενο. Αυτή η επιστολή είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που έχουν σημασία για την προστασία της ζωής, της περιουσίας,της Ελευθερίας  και των προσωπικών  μας δικαιωμάτων

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 Να το παραδώσει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο κατάστημα, κρατώντας αντίγραφο με τον αριθμό πρωτοκόλλου.
  • Να σταλθεί με ΦΑΞ, κρατώντας αντίγραφο αποστολής του.
  • Να σταλθεί με Courier, κρατώντας την απόδειξη αποστολής.
  • Να σταλθεί με συστημένο γράμμα με τα ΕΛΤΑκρατώντας την απόδειξη αποστολής. ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

ΑΙΤΗΣΗ
Διασφάλιση προσωπικών δεδομένων.


ΕΠΩΝΥΜΟ   : 
ΟΝΟΜΑ      :
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  :
Τόπος       :  
Ημερομηνία :
Προς
…………………………………………...
Εις χείρας Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Κοινοποίηση
·         ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (INKA)
        Γ΄ Σεπτεμβρίου 13, 104 32 Αθήνα)
        Fax 210-3633976
·         ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δ/ΝΣΗ :  ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1 – 3 – ΤΚ 11523 – ΑΘΗΝΑ, FAX  : 210 – 6475628
        
Κύριοι,
Σας δηλώνω ότι δεν σας επιτρέπω να διαβιβάσετε οποιοδήποτε προσωπικό μου δεδομένο ή πληροφορία  σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, ή πρόσωπο. Η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών προστατεύεται από την Εθνική, την Κοινοτική, τη Διεθνή Νομοθεσία, το Σύνταγμα, τους Κώδικες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και από τα κεκτημένα του Καταναλωτικού Κινήματος. Κάθε διαρροή τέτοιων δεδομένων και πληροφοριών συνεπάγεται ποινικές κυρώσεις και αστικές ευθύνες, δεν νομιμοποιείται από ήδη τεθείσες -ή και μελλοντικές- υπογραφές μου (κάτω από την πίεση της συναλλαγής ή με ελλιπή ενημέρωση κλπ), με συμβατικό ή ηλεκτρονικό τρόπο σε «ψιλά γράμματα και παραπομπές εντύπων» και οπουδήποτε αλλού. Επίσης διαρροή τέτοιων δεδομένων και πληροφοριών δεν νομιμοποιείται  από τυχόν αντισυνταγματικά νομοθετήματα. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων θα ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου. Μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί να προβαίνει σε άρση του απορρήτου και να ζητά τέτοιες πληροφορίες. Η δήλωση μου αυτή μπορεί να ανακληθεί μόνο με συμβολαιογραφική πράξη η οποία και θα σας κοινοποιηθεί.
Παρεμπιπτόντως σας υπενθυμίζω ότι τα αναφερόμενα, προς εσάς  γύρω από εμένα, αφορούν όλους τους συναλλασσόμενους, πελάτες σας. Για αυτό σας καλώ να τα εφαρμόσετε υπερασπίζοντας τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των πολιτών που εμπιστεύτηκαν τις υπηρεσίας σας.   
Παρακαλώ, τέλος, για την ενημέρωση του αρμόδιου τμήματός σας, καθώς την έγγραφη απάντηση εντός πενθημέρου (με συστημένο ή με Δικαστικό Επιμελητή) για το  αν έχετε αποστείλει οποιοδήποτε προσωπικό μου δεδομένο ή πληροφορία σε κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή πρόσωπο, που με οποιοδήποτε πρόσχημα σας ζήτησε.
Σε αναμονή της απάντησης σας,
                             Με τιμή

Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1077


ΙΝΚΑ – ΔΤ 352 12.06.12


ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
ΠΟΛ 1077
Αυτό το μέτρο και κάθε παρόμοιο,Φακελώματος και Ξεγυμνώματος του πολίτη δεν θα περάσει.

Το ΙΝΚΑ προέβη  σε προσφυγή στη Δικαιοσύνη (αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ) προσβολής της εγκυκλίου του Υπουργείο Οικονομικών ΠΟΛ1077 (ΦΕΚ. Β 1141 της 10ης Απριλίου 2012), που θέλει να επιβάλλει την υποχρέωση σε υπηρεσίες, τράπεζες, δημόσια νομικά πρόσωπα και ιδιωτικές εταιρείες, να αποστείλουν όλες τις προσωπικές - οικονομικές πληροφορίες που έχουν, για κάθε πολίτη, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.
Η συγκεκριμένη εγκύκλιος συντάχθηκε κατά την προεκλογική περίοδο με έκδοση ΦΕΚ στα μέσα Απριλίου 2012 ενώ είχε προετοιμαστεί από την κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου.
Είμαστε αντίθετοι σε αυτή την εγκύκλιο, διότι προσβάλλει και καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα της Ελλάδος, τους Εθνικούς αλλά και Διεθνείς κανονισμούς.
Το ΙΝΚΑ ενημερώνει ότι με την ενέργεια αυτή συντελεί στην απόδοση της Δικαιοσύνης, για την προφύλαξη του προσωπικού απόρρητου κάθε φορολογούμενου πολίτη, μια που τα προσωπικά δεδομένα είναι προσωπικά και προστατεύονται, αλλά το βέβαιο, ότι, κανείς δεν είναι σε θέση να βεβαιώσει την ασφάλεια τέτοιου συστήματος που θα το χειρίζεται εναλλασσόμενο μεγάλο πλήθος αγνώστων σε εμάς υπαλλήλων, σε επίπεδο διαδικτύου (κινούμενο σύννεφο – clouds).
Με την ΠΟΛ1077 επιδιώκεται, πράγματα που αποτελούν ευρωπαϊκή «πρωτοτυπία»:
Η άρση του τραπεζικού απορρήτου για όλους τους πολίτες χωρίς την υποχρεωτική συμβολή της Δικαιοσύνης, ομοίως και του ιατρικού απορρήτου και του απορρήτου των επικοινωνιών
Κατάργηση  του τεκμήριου  της αθωότητας.
Ελαχιστοποίηση  και εξάλειψη της νομοθεσία στην πρόσβαση προσωπικών δεδομένων.
         Καταπάτηση κάθε δικαιώματος  του πολίτη στην προσωπική ζωή και την προσωπικότητα.
Παραβίαση  κάθε Εθνικού  και Διεθνούς Νόμου που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα.
Τοποθέτηση  του πολίτη σε ανασφαλή θέση και έρμαιο των γνωστών διαδικτυακών κινδύνων, επίσης από τυχόν διεφθαρμένο δημόσιο υπάλληλο του υπουργείου και φυσικά της Τρόικας που θα έχουν όλοι αυτοί πρόσβαση και θα μπορούν καθένας τους να αξιολογεί και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα, κάθε ανύποπτου πολίτη. Επαναλαμβάνουμε  ότι το διαδίκτυο είναι κινούμενο σύννεφο –clouds.  
Φαίνεται ότι επιδιώκουν  να δημιουργήσουν, μια τεράστια βάση δεδομένων, για να προβλέπουν και να μπορούν να κατευθύνουν  κάθε μελλοντική δραστηριότητα του πολίτηανεξαιρέτως. Η απαρίθμηση εδώ θα πάρει πολύ χώρο.
Δημιουργεί, την αρχή της αποδοχής συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον κρατικό μηχανισμό και την άνευ ορίων και φραγμών θέσπιση νομοθετημάτων με την μέθοδο de facto.

Προφυλάσσουμε τα δικαιώματα μας που κατακτήθηκαν με αγώνες, την    περιουσία μας, την υγεία μας και τηνασφάλεια της προσωπικής μας ζωής.

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ


ΌΧΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ, 
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΓΥΜΝΩΜΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Δεν είμαι αριθμός 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ
Η εφαρμογή της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και το Φακέλωμα-Ξεγύμνωμα του πολίτη επιδιώκεται με την «κάρτα του πολίτη», την «ηλεκτρονική συνταγογράφηση», την «ηλεκτρονική κάρτα υγείας», το «περιουσιολόγιο» κτλ. Προφανής στόχος αυτής της προεργασίας είναι η εύκολη κατάσχεση της Προσωπικής Περιουσίας (καταθέσεις, γη, οικία, τιμαλφή), για την εξόντωση της Μεσαίας Τάξης μετά την εξόντωση των εργαζομένων. Ακραία επιδίωξη αυτής της προεργασίας είναι η επίταξη των ανθρωπίνων οργάνων για μεταμοσχεύσεις. Τα προηγούμενα προϋποθέτουν την πλήρη κατάλυση της Ελευθερίας (μετατροπή του πολίτη σε Ανθρωποαριθμό καθώς και τη συνεχή παρακολούθησή του).
Έτσι ο αγώνας ενάντια στο Φακέλωμα-Ξεγύμνωμα είναι αγώνας για την Ζωή την Ελευθερία και την Περιουσία.
Ο Νέος Ολοκληρωτισμός επιβάλλεται στη χώρα μας από τον κρατικό μηχανισμό που υπακούει σε παράγοντες χωρίς Δημοκρατική Νομιμοποίηση (τρόικα, «αγορές»), και από τα ξένα επικυρίαρχα κράτη (Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Γαλλία κτλ). Ο Νέος Ολοκληρωτισμός, όπως και ο ναζιστικός-φασιστικός προγονός του, προβάλλει την ανάγκη ενός «αποτελεσματικού κράτους» για να καταργήσει κάθε Προσωπικό Χώρο, κάθε Υπηρεσιακό Απόρρητο, κάθε Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, ακόμα και το Τεκμήριο της Αθωότητας.
Την ίδια στιγμή που όλα σχεδόν τα δικαιώματα των πολιτών στα επικυρίαρχα κράτη διατηρούνται.
Ο Νέος Ολοκληρωτισμός, ο οποίος διεκπεραιώνει εντολές συγκεκριμένων οικονομικών κύκλων και κρατών, προτίθεται να επιβάλλει:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ώστε οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι πολυεθνικές του φαρμάκου να γνωρίζουν για το ιατρικό μας ιστορικό, με πλήρη καταγραφή και κοινοποίηση όλων των ασθενειών μας· να προσδιορίζουν ασθένειες μέχρι και στα εγγόνια μας από τον βαθμό κληρονομικότητας· να μπορούν να επιλεχθούν οι υποψήφιοι «δότες» για μεταμοσχεύσεις· να διαχέονται και να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά μας δεδομένα σε κυβερνητικούς συνεργάτες ή και εμπορικούς.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ «ΔΟΤΕΣ» ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ (ρύθμιση που επιβάλλεται σε όσες χώρες το ΔΝΤ επεμβαίνει): Επειδή, επιπλέον, κρίθηκε ότι υπάρχει «πλεόνασμα ελλήνων νεκρών» από τα ατυχήματα αξιοποιήσιμο από την Ευρώπη, επιχειρείται η κατάργηση της ελεύθερης βούλησης και της αυτοδιάθεσης του σώματος. Δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης εμπορίας οργάνων και η διαχείριση τους από τον κρατικό μηχανισμό. Ο οριζόμενος «εγκεφαλικός θάνατος» είναι αδύνατον να διαπιστωθεί και η πιθανότητα να δολοφονηθεί ο «δότης» υπαρκτή.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Με την ψήφιση των νέων νόμων και εγκυκλίων (όπως της διαβόητης 1077), και για την… «πάταξη της φοροδιαφυγής» προωθείται και de jure η πλήρης κατάργηση όλων των Υπηρεσιακών Απορρήτων, όπως: η άρση του Τραπεζικού Απορρήτου για όλους τους Έλληνες Πολίτες, χωρίς την ύπαρξη αιτίας από εισαγγελική παρέμβαση. Αναδρομικά και λεπτομερειακά κάθε τραπεζική συναλλαγή να μεταφέρεται στο Υπουργείο Οικονομικών· ομοίως και η άρση του Ιατρικού Απορρήτου για κάθε ιατρική πράξη, καθώς και το Απόρρητο των Επικοινωνιών.
Έτσι ο καταθέτης, ο ασθενής και ο πελάτης να μετατρέπονται σε άθυρμα στη διάθεση του Κομματικού Παρακράτους και των ξένων υπηκόων που υπηρετούν (μειοψηφικά αλλά αποφασιστικά) σε αυτό το υπουργείο. Ελαχιστοποιείται η νομοθεσία στην πρόσβαση προσωπικών δεδομένων, με συνέπεια όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίζουν λεπτομέρειες, μόνο «ο περιπτεράς» δεν θα γνωρίζει ό,τι αφορά στην προσωπική μας ζωή.

Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για να δικαιολογηθούν τα μέτρα του Φακελώματος-Ξεγυμνώματος, οι επιπτώσεις τους στην Ελληνική Κοινωνία που τιμωρείται αναίτια και, κυρίως, η επιλεκτική εφαρμογή τους στο Ελληνικό Κράτος, διαχέεται ένα σύννεφο από ιδεολογήματα και κλισέ:
-Με ρατσιστικό τρόπο ο Ελληνικός Λαός κατατάσσεται στα «Νότια Γουρούνια», στα PIGS (Portugal, Italy, Greece Spain) και «έχει τη διαφθορά στο DNA του», «έχει κάνει τη φοροδιαφυγή εθνικό σπορ», «έτρωγε με χρυσά κουτάλια σε βάρος των συμμάχων μας» κτλΓια αυτό οι «αμόλυντοι σύμμαχοι-δανειστές» επεμβαίνουν να «αποκαταστήσουν την τάξη».
-Το Φακέλωμα-Ξεγύμνωμα του πολίτη παρουσιάζεται σαν αναπότρεπτο αποτέλεσμα της… προόδου.

 
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ
-Καταρχάς, δεν ανεχόμαστε οι ένοχοι να μετατρέπονται σε εισαγγελείς, και να θεσμοθετούν μέτρα από τα οποία να αυτοεξαιρούνται. Η Ενοχοποίηση του λαού ήταν το αγαπημένο μέσο χειραγώγησης της πιο σκληρής μορφής του Φασισμού – του Γερμανικού. Η Παγκόσμια Τέχνη, στις πιο εμπνευσμένες στιγμές της, προειδοποίησε για τις μεθόδους του Ολοκληρωτισμού. Οι Τζωρτζ Όργουελ, Μπέρτολτ Μπρεχτ και Άλντους Χάξλεϋ περιέγραψαν στα έργα τους, με κάθε λεπτομέρεια, τα μέτρα που προγραμματίζονται τώρα: Από το Φακέλωμα-Ξεγύμνωμα, την κατάσχεση της Προσωπικής Περιουσίας, την κατάργηση του Τεκμηρίου της Αθωότητας μέχρι την Επίταξη του Ανθρωπίνου Σώματος. Είναι λοιπόν ανάγκη να προστατευτούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τα οποία καταγράφονται στο Σύνταγμα της Ελλάδος, τους εθνικούς αλλά και διεθνείς κανονισμούς, γιατί κάνοντας μια τέτοια αρχή κατάργησής τους δεν θα υπάρξει καμία οροθετική γραμμή, κανένα τέλος - καταρχάς στην Ελλάδα και μετέπειτα στην Ευρώπη.
- Κάθε τεχνολογία αποκτά συγκεκριμένες χρήσεις από τα όρια ασφαλείας της, το Διαδίκτυο είναι άριστο για την διακίνηση της πληροφορίας, αλλά τελείως ακατάλληλο για τη διαφύλαξη Προσωπικών Δεδομένων και Επαγγελματικών Απορρήτων. Ό,τι διακινείται στο Διαδίκτυο μπορεί να το έχει άνετα, νόμιμα ή παράνομα, και σε μαζικό επίπεδο, ο οποιοσδήποτε (τυχόν διεφθαρμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, εχθρικά κράτη, εταιρείες, χάκερ, κακοποιοί κτλ). Μόνο ό,τι υπάρχει σε υλική μορφή έχει σαφώς μεγαλύτερη προστασία και είναι πρακτικά αδύνατο να το έχει κάποιος για όλο τον πληθυσμό. Και τέλος, μέτρο προόδου είναι το μέτρο που προστατεύει τη Ζωή, την Ελευθερία και την Περιουσία του πολίτη, και όχι το μέτρο που τις βάζει σε κίνδυνο. 
   - Τέλος, οι λύσεις δεν μπορούν να δοθούν από τους φορείς του Ολοκληρωτισμού και των ξένων συμφερόντων· αυτοί αντίθετα τα τελευταία χρόνια στήνουν στη χώρα μας ένα καθεστώς θεσμοθετημένης διαφθοράς και γενικευμένης φτώχιας. Σε συνθήκες Ελευθερίας και Δημοκρατίας, για παράδειγμα, μπορεί να τακτοποιηθεί αποτελεσματικά το κόστος των φαρμάκων χωρίς την «ηλεκτρονική συνταγογράφηση»,  όπως και να θεσμοθετηθεί ένα απλό, μόνιμο και δίκαιο φορολογικό σύστημα χωρίς φακέλωμα των πολιτών.  Πάντως τα χρησιμοποιούμενα  ιδεολογήματα στην εφαρμογή τους αποκαλύπτουν  τους υποβολείς: Όπως η περιβόητη «πάταξη της φοροδιαφυγής» που έκλεισε βίαια και άδικα πλήθος Παραγωγικών Ελληνικών Επιχειρήσεων προς όφελος ξένων ανταγωνιστριών τους.   

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ
Εμείς που εναντιωνόμαστε στο Φακέλωμα – Ξεγύμνωμα του πολίτη θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο να διατηρήσει ο Ελληνικός Λαός τον αυτοσεβασμό του και να μην πιστέψει ότι είναι ηθικά κατώτερος από τον οποιονδήποτε. Δεν αξίζει στον Ελληνικό Λαό (σε κανέναν λαό) η σκόπιμη φτώχεια, η κατευθυνόμενη δυστυχία, ακόμα και η απειλή της ζωής του. Δεν του αξίζει η διαγραφή των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν άλλοι ευρωπαίοι, και να υποβιβαστεί έτσι στην Β΄ κατηγορία των ευρωπαίων πολιτών .
Όμως η υπεράσπιση των κεκτημένων δεν αφορά μόνο στους Έλληνες. Το καρκίνωμα του Ολοκληρωτισμού, αν δεν εξαλειφθεί στην Ελλάδα, θα μετασταθεί και στα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, σε αυτά που τώρα διατηρούν τα δικαιώματα στους πολίτες τους. Ήδη στην Ευρώπη, με πρωτοπόρους Άγγλους Ακτιβιστές, πολίτες οργανώνονται για να δηλώσουν ότι δεν θα δεχτούν το Φακέλωμα – Ξεγύμνωμα και την Αριθμοποίηση του Ανθρώπου.
Για αυτό καλούμε κάθε δημοκράτη, κάθε συλλογική οργάνωση πολιτών, ιδιαιτέρως την πνευματική ηγεσία της χώρας και τη νεολαία να συμπαρασταθούν με κάθε τρόπο στον αγώνα του ΙΝΚΑ.
Ο αγώνας κατά του Φακελώματος – Ξεγυμνώματος προηγείται, αν και υπάγεται στους γενικότερους αγώνες του λαού για τα κοινωνικά, εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα. Επειδή σε αυτόν τον αγώνα η διακύβευση είναι η ίδια η Ελευθερία του Πολίτη που η κατάργησή της συνεπάγεται και των αφανισμό των υπολοίπων κοινωνικών κατακτήσεων.
           
Δεν είμαι αριθμός 
ΌΧΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ,
ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΓΥΜΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ